Normal sol 2007-2010 sedan börjar utbrotten bli tätare efter Planet X inträde

Embed this video